JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM KOŁA

 

Do Polskiego Związku Niewidomych mogą należeć:

 

  • dzieci do 16 roku życia, posiadające orzeczenie wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ze względu na wzrok,
  • osoby posiadające orzeczenie Komisji Lekarskiej ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia o drugiej lub pierwszej grupie inwalidzkiej ze względu na wzrok,
  • osoby posiadające orzeczenie Lekarza Orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poświadczające całkowitą niezdolność do pracy lub całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji ze względu na wzrok,
  • osoby posiadające orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na wzrok.

 

Osobie niewidomej lub słabo widzącej starającej się o przyjęcie do PZN potrzebne są następujące dokumenty:

 

  • oryginał i ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • jedno aktualne zdjęcie legitymacyjne,
  • dowód osobisty lub nr PESEL w przypadku dzieci.

 

Dokumenty te składa się w kole PZN na terenie powiatu zgodnego z miejscem zamieszkania.
Organem uprawnionym do przyjmowania nowych członków jest Prezydium Zarządu Okręgu na podstawie wniosku Zarządu Koła.
Przyjęcia odbywają się raz w miesiącu.

Opłaty członkowskie:
Druk legitymacji - 8,00 zł

 

Składki członkowskie:

1. Członek zwyczajny : (wpłata za 1/2 roku 25 zł lub rocznie 50 zł).

2. Członek zwyczajny wieku od 18 do 25 roku życia  uczący się : (wpłata za 1/2 roku 15 zł lub rocznie 30 zł). Należy przedstawić legitymację szkolną lub studencką.

3. Członek podopieczny (do 18 roku życia) jest zwolniony z opłat składkowych.Należy bezpłatnie przedłużyć ważność legitymacji.
Polski Związek Niewidomych w Krośnie
Okręg Podkarpacki, Koło w Krośnie
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.